job job job  job                                                                                                

تصاویر دیدنی: روستای سوباتان تالش Talisch-Iran

رشت ـ خبرگزاری مهر: روستای سوباتان که در شهرستان تالش واقع است با موقعیت منحصر به فردی که به لحاظ جغرافیایی، آب و هوایی دارد در فهرست چند روستای گردشگری استان قرار دارد.

Leave a Reply