job job job  job                                                                                                

ذهن استدلالی

براي شخصي كه همواره پيرو ذهن استدلالي بوده ، خيلي دشوار است كه دفعتا آن را رها كند و پيرو شهود شود . به خصوص افرادي كه ذهن استدلالي را عادت معنوي و هميشگي شان مي خوانند .
اين افراد به يك روند معمول در زندگي خو گرفته اند كه هر ساعت را به يك كار خاص اختصاص دهند . سر ساعت ، غذا مي خورند ، بيدار مي شوند و به رختخواب مي روند و هر گونه اختلال يا تغييري در اين روند آن ها را آزار مي دهد .
البته ما در امور خود حق انتخاب داريم ، اگر بخواهيم مي توانيم پيرو راه شگفت انگيز شهود شويم ، يا مي توانيم با پيروي از ذهن استدلالي راه دراز و سخت تجربه را بپيماييم . قطعا اگر پيرو هشياري برتر باشيم ، به بالاترين مقام مي رسيم ، زيرا فقط به اعتبار شهود مي توانيم ، بر ذهن نيمه هشيار خود اثر بگذاريم

از خصوصیات عمده ذهن ناخودآگاه عبارتند از:

1- توان تعقل و استدلال ندارد.

2- همه چیز را ساده لوحانه باور می کند.

3- بسیار داناست و پاسخ کلیه سوالات را می داند.

4- شوخی سرش نمی شود.

انسان در طول شبانه روز از مغز خود 4 نوع انرژی یا موج مغزی ساطع می کند که انرژی آلفا از قسمتهای پایین مغز و در عالم نیمه هوشیاری ساطع می شود که قدرت انجام کار را دارد. بهترین زمان برای فرمان دادن به ضمیر ناخود آگاه حالتی است که مغز انسان در حالت آلفا قرار می گیرد که این زمان قبل از خواب و لحظه پس از بیداری است.

شهود باطنی یا ندای درونی انسان: شهود نقطه مقابل ذهن استدلالی است و یعنی الهام یا دریافت هدایت مستقیم از باطن خود. گواهی دل معمولا مانند یک اظهار نظر تصادفی از جانب کسی یا عبارتی در کتابی یا دیدن تصویری و … می باشد. ذهن استدلالی انسان راهها را مسدود می کند. شهود در واقع هدایت الهی است و ذهن استدلالی باید رها شود. به عنوان مثال وقتی دلسرد و خشمگین هستید، هیجانات منفی شما، شهود را خفه می کند. شهود باطنی در زنان بسیار فعالتر از مردان است زیرا مرکز آن در نیمکره راست مغز انسان است که در خانم ها نسبت به آقایان تکامل یافته تر است. لذا این ندا در زنان بسیار پر رنگتر و فعالتر از مردان است. شهود نیرویی است معنوی و برتر از عقل، آوازی ملایم و آهسته که معمولا گواهی دل می خوانندش و می گوید راه این است و در آن برو.

Leave a Reply